zondag 30 oktober

BIJGEBOUWEN BIJ BOERDERIJEN

Op zondag 30 oktober 2016 organiseren De Boerderijenstichting Fryslân, AFRON en het Fries Landbouwmuseum een themamiddag  over ‘bijgebouwen bij  boerderijen’. Op het boerenerf zijn vanouds gebouwen te vinden die schijnbaar weinig voorstellen, maar die toch een belangrijke functie hadden. Daaronder zijn koetshuizen, wagenloodsen, bijschuren, varkenshokken, stookhutten en glazen aardappelbewaarplaatsen, die samen ‘klein agrarisch erfgoed’ genoemd kunnen worden. Door die obscuriteit zijn ze niet gewaardeerd, bijna nooit monumentaal en worden, nadat ze hun functie verloren hebben, veelal afgebroken. De aanvang is 14:00 uur.

Er zijn twee presentaties. De eerste is van Rudolf Wielinga, bestuurslid van de boerderijenstichting. Hij heeft tientallen jaren onderzoek gedaan naar een aantal van die bijna vergeten bijgebouwen zoals koetshuizen, wagenloodsen, bijschuren, varkenshokken en stookhutten. Aan de hand van een lezing zal hij het belang van die gebouwen en hun architectonische waarde onderbouwen.

De tweede lezing wordt gehouden door Gerrit Herrema, vrijwilliger bij het Fries Landbouwmuseum. Herrema  heeft twee jaar gewerkt aan een onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis, de functie en het belang van pootaardappel-bewaarplaatsen met dubbel draadglas op akkerbouwbedrijven, toegespitst op de Friese situatie. In de vorige eeuw zijn er in Friesland enkele honderden van deze glazen poterbewaarplaatsen, als bijgebouw bij een boerderij, gebouwd. Momenteel zijn daar nog maar enkele van over. De nog niet afgebroken glazen poterbewaarplaatsen hebben daardoor een zeldzaamheidswaarde gekregen. Hij zal aan de hand van foto’s en archiefmateriaal zijn bevindingen gedocumenteerd toelichten in een presentie.

Afsluitend zal het door hem samengestelde boek ‘Poterbewaarplaatsen’ aangeboden worden aan een nazaat van de akkerbouwer die in 1923 als eerste in Nederland een dergelijke poterbewaarplaats heeft laten bouwen. Dit boekwerk, dat zich met name toespitst op de Friese situatie,  geeft een uitgebreid overzicht van pootaardappel-bewaarplaatsen. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de aardappelteelt. De nog niet afgebroken glazen poterbewaarplaatsen hebben daardoor een zeldzaamheidswaarde gekregen, die in deze fraaie uitgave voor het eerst wordt gedocumenteerd. Het boek is die dag te koop.

Tijdens de middag zijn verder een aantal kenmerkende restanten te zien van recent afgebroken poterbewaarplaatsen. Deze krijgen volgend jaar een plek in het museum.

Programma:

14:00:             Woord van Welkom door Henk Dijkstra (dir. Fries Landbouwmuseum)

14:10:             ‘Bijgebouwen bij Boerderijen’, door Rudolf Wielinga

14:45:             Pauze 

15:15:             ‘Poterhokken in Friesland’, door Gerrit Herrema

16:00:             Aanbieden boek

16:30:             Afsluiting door Piet Vellinga (v.z. Boerderijen Stichting)

Het museum is geopend vanaf 10:00 uur

De entree is 6,00 pp

Aanmelden is verplicht en kan via www.aanmelder.nl/broeihok

of via telefoon 058-2571011 (Afron)

Het project is mede mogelijk gemaakt door: Provinsje Fryslân, K.I.Z., Oanfiterfûns en HZPC 

 

 

Foto expositie 

Gemalen

Monumenten van waterbeheer
1 juli t/m 31 oktober

Gemalen: monumenten van waterbeheer, is de titel van een foto-expositie in het Fries Landbouwmuseum die te zien is van 1 juli t/m 31 oktober 2016. Deze expositie is een foto-impressie van oude- en nieuwe gemalen in Friesland gefotografeerd door Sieb Kinderman. Deze fotograaf reisde anderhalf jaar door de provincie om ze op de foto te zetten. Het geeft een prachtige sfeerimpressie van hoe wij vroeger en nu, onze waterbeheersing vormgaven.

 Waterbeheersing

Om in ons land goed te kunnen wonen en leven is de waterbeheersing van groot belang. Eerst ging dat op natuurlijke wijze via sluizen of zijlen. In de vroege Middeleeuwen kwamen er bemalingswerktuigen. Tot in de 17e en 18e eeuw was de windmolen het belangrijkste hulpmiddel, maar de relatief beperkte capaciteit en vooral de afhankelijkheid van de wind was een handicap.
De opkomst van de stoommachine die vanaf omstreeks 1870 als serieuse aandrijfbron ging fungeren, luidde het einde in van de poldermolens. Een kleine opleving in windaandrijving daargelaten toen rond 1920-1930 de Amerikaanse windmolen een kort leven kende. Deze vormden een tijdelijk alternatief voor de relatief dure stoombemaling.
Net na 1900 kwam de verbrandingsmotor op en snel daarna de elektromotor. De laatste is nu het meest voorkomend. Tussen 1910 en 1950 werden de stoomgemalen ontdaan van hun stoommachines. Nu rest alleen nog het, in 1920 in gebruik genomen, ir. D. F. Wouda stoomgemaal te Lemmer.

Ontwerp en ontwerpers

In de tijd van de windmolen was het ontwerp en de bouw meestal verenigd in één persoon: de molenbouwer. In de eerste helft van de 19e eeuw werd het ontwerpen van gemalen een zaak van de overheid, te weten de Dienst Waterstaat. Daarna gingen ook particuliere ingenieurs en architecten zich hiermee bezig houden. Soms ontwierpen ze onopvallende bouwwerkjes, maar er zijn ook architectonische pareltjes gecreëerd.

Fabrikanten, installateurs en bouwers

De eerste mechanische gemalen werden uitgerust met machines uit Engeland en Duitsland. Later gingen Nederlandse bedrijven een rol spelen bij de bouw van stoommachines, pompen en motoren. Veel van de fabrikanten uit de beginperiode bestaan niet meer. In Friesland is het meer dan honderd jaar oude Landustrie in Sneek een grote speler.

 De fotograaf

Sieb Kinderman (1940) werd geboren in de "Zwartebroekpolder" vlakbij De Mûnein.

De polder telde één boerderij (plm. 20 hectare), met een eigen bemaling. Hij boerde daar 10 jaar en vertrok toen naar de voormalige proefboerderij ‘WIELSICHT’ in Ryptsjerk.

Na 20 jaar werd zijn land omgezet naar ‘natuurgebied’ en kwam er een einde aan zijn agrarische leven. In de plaats ervan kwam er tijd voor hobby’s zoals fietsen en fotograferen.

Op één van zijn fietstochten zag hij een vervallen gemaaltje met dichtgespijkerde ramen. Zo ontstond een passie voor deze oude soms in onbruik geraakte gebouwtjes, een aantal met architectonische waarde. Maar hij vond ook nieuwe juweeltjes.

Na anderhalf jaar zoeken en fotograferen leidde het tot deze expositie.

 

 De koeien van Benninga 

Enige tijd geleden heeft het Fries Landbouwmuseum een tweetal bijzondere beelden verworven. Ze zijn afkomstig van Benninga’s margarinefabrieken in Leeuwarden.
De twee stenen beelden, liggende koeien om precies te zijn, zaten ooit ingemetseld in de muur aan weerszijden van de hoofdingang van de Leeuwarder margarinefabriek aan de Harlingertrekweg.
Benninga, bekend van de margarine én van ‘Bebogeen’ werd in 1972 door de Heerenveense firma Smilde  overgenomen. In 1979 is de fabriek gesloopt. Later ging het terrein over naar de Postgiro en weer later naar de Thuiszorg.
Na de sloop van de fabriek zijn de beide beelden bij nazaten van de familie in Amsterdam terecht gekomen, waar ze jaren lang een plekje  hadden op een balkon met uitzicht op de Amstel. 
Na deze omzwerving en na een restauratie,  worden ze op zondag 10 april a.s. in het museum gepresenteerd. De restauratie is mede mogelijk gemaakt door Smilde Heerenveen en het  ‘Zadelfonds’ van de gemeente Leeuwarden.  
Geschiedenis
Bij de koeien horen twee jaartallen: 1872 het jaar dat Benjamin Benninga in Lemmer een koosjere vetsmelterij begon en 1932 toen de fabriek naar Leeuwarden verhuisde. De beelden zijn nauw verbonden met de bouw- en industriële geschiedenis van Leeuwarden. Het gaat om zogeheten bouwkeramiek. Het vermoeden bestaat dat de beelden zijn vervaardigd door de belangrijkste bouwkeramist van zijn tijd, W.C. Brouwer. De stukken vertegenwoordigen daarmee ook kunsthistorische waarde, zeker voor Friesland, waar weinig werk van Brouwer te vinden is.

Willem Coenraad Brouwer (1877 –  1933) was een Nederlandse keramist en beeldhouwer. Hij richtte in 1901 een keramisch bedrijf op in Leiderdorp onder de naam Fabriek van Brouwer's Aardewerk. Vanaf 1906 maakte hij ook bouwaardewerk en tuinkeramiek, een voorbeeld hiervan is het architecturale keramiek dat hij maakte voor het Vredespaleis in Den Haag en het Sparta Stadion.
Hij wordt gezien als vernieuwer op dit gebied. Brouwer werkte samen met architecten als Berlage, Oud, Dudok en Wils. In Friesland is hij bekend van de ornamenten (1914) voor de kerk van Scharsterbrug. 

 

 

 

 

 

 

 

 K.I.

   Het is 80 jaar geleden dat het eerste kalfje verwekt is met Kunstmatige inseminatie: een revolutie. 

makkeynfryslan

Timeskaters 

Frysk Lânbou Museum
Koaidyk 8b
9264 TP  Earnewâld

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Telefoon 0511-539420   geregistreerd-museum
  Fax 0511-539697